Avís Legal

Política de Protecció de Dades

 

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament , el RESPONSABLE LEGAL DE LA WEB li informa que les dades de caràcter personal proporcionades a través dels formularis de registre, quedaran incorporades a un fitxer per al seu tractament automatitzat, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres productes, serveis i promocions, concedint per tant el consentiment exprés per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica en els estrictes termes que es recullen en les presents condicions legals.

 

Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes al responsable legal del web Planxisteria Girbau.

 

 

 

Avís Legal / Política de cookies (RGPD) 

 

DADES IDENTIFICATIVES

 

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular d’aquesta web és JOAN GIRBAU TERRICABRAS, en endavant EL TITULAR amb domicili a 08440-Cardedeu (Barcelona), C/Amadeu Vives, 19 Polg.Ind.Sud, i amb número de D.N.I.   77.286.92-S. 

 

I.- USUARIS:

 

L'accés i/o l’ús a aquesta pàgina web atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap mena de reserva, les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si s’ escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

 

II.- ÚS DEL LLOC WEB, ELS SEUS SERVEIS I CONTINGUTS:

 

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc Web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l'ús del Web amb finalitats il·lícites o lesives contra EL TITULAR o qualsevol tercer; o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc Web.

 

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o d’ imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

 

La seva reproducció, distribució o modificació, tret que es tingui l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
Qualsevol vulneració dels drets de EL TITULAR o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
Qualsevol intent d'obtenir els continguts del lloc Web per qualsevol mitjà diferents dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment es facin servir a la xarxa, sempre que aquests no causin perjudici al lloc Web de EL TITULAR

 

III.- MODIFICACIÓ UNILATERAL:

 

EL TITULAR podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i disseny del lloc Web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o d’ús del lloc Web.

 

IV.- HIPERENLLAÇOS:

 

L'establiment de qualsevol "hiperenllaç" entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc Web de EL TITULAR estarà sotmès a les següents condicions:

 

No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc Web de EL TITULAR
Qualsevol vulneració dels drets de EL TITULAR o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
La pàgina web en la qual s'estableixi l’ hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a EL TITULAR.
Sota cap circumstància, EL TITULAR serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web des de la qual es realitzi l’ "hiperenllaç", ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.

 

V. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

 

EL TITULAR no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.
La falta d'utilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per a satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic, del lloc Web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs que estiguin a la disposició dels usuaris en el lloc Web.
L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc Web.

 

VI. DURADA:

 

La durada de la prestació del servei del lloc Web i dels serveis que s’hi presten és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l'anterior, EL TITULAR es reserva el dret d’ interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició tercera.

 

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

 

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a EL TITULAR indicant:

 

Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer distint de l'interessat, haurà d'indicar la representació amb la qual actua.
Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.
Acreditació dels esmentats drets de propietat intel·lectual.
Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

La marca EL TITULAR i les corresponents marques gràfiques són totes elles marques registrades i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l'autorització del seu titular. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos.

 

VIII. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

 

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola i europea vigents.

 

EL TITULAR i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari per a quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de tot allò que aquí s’estableix. En el cas que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, EL TITULAR i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Granollers (Barcelona).

 

 

 

Nota Legal

 

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

Responsable legal del web: Joan Girbau

Denominació social: Planxisteria Girbau

Número d'identificació fiscal: 77286892S

Domicili Social: Amadeu Vives 19 08440 Cardedeu

Correu electrònic: info@planxisteria-girbau.com

Telèfon: 938462412 Fax: 938444266

 

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa Planxisteria Girbau amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d'aquest Avís Legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Planxisteria Girbau i l'usuari.

 

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions, i termes d'ús contingudes en ella.

 

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.

 

Copyright © 2011 Planchistería Girbau Tots els drets reservats.

Este sitio web usa cookies propias i de terceros para asegurar la mejor experiencia para el usuario mostrando publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de su navegación.
Si continua, entendemos que acepta nuestro aviso legal

També ens podeu trobar a / También nos podéis encontrar en:

Horario de atención al público

De Lunes a Viernes:

 

- De 8:00h a 13:00h

- De 15:00h a 19:00h

Horari d'atenció al públic

De Dilluns a Divendres

 

- De 8:00h a 13:00h

- De 15:00h a 19:00h

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Copyright © 2020. Todos los derechos reservados.